Grundenergier

GRUNDENERGI

Grundenergien aflæses og tolkes udfra din fødselsdato. Grundenergien fortæller noget om hvem du er, det vil sige karakteristika og beskrivelse af dig som person, og dermed hvilke energier du er født ind i (din numerologiske essens)
Hvilket potentiale der ligger til dig, hvad er dine styrker, hvad er dine talenter, hvordan får du bedst muligt ud af livet, udfra de personlighedstræk du nu engang er født med og den fortæller også noget om hvad dit livsformål er.
Man er nu engang født på den dag man er, det kan man ikke lave om på.
Men ved at kende sin Grundenergi og dermed også de personlige kompetencer og potentialet, har man mulighed for, at stræbe efter og dermed nemmere udleve det, som man er skabt til, og derved også leve igennem hjertet! – Og ikke efter andres forventninger, eller andre omstændigheder.

FIND DIN GRUNDENERGI

Grundenergien udregnes udfra fødselsdagsdatoen, her er lidt eksempler, så du kan se, hvilken Grundenergi du selv er.
Hvis du er født d. 13., så er du en 4’er i Grundenergi, fordi 1+3 er 4.
Hvis du er født d. 8. er du en 8’er i Grundenergi, og hvis du er født d. 30. er du en 3’er i Grundenergi, fordi 3+0 er 3.

Grundenergi Født på nedenstående dato i en hvilken som helst måned
1 …………………… D. 1., 10., 19., 28.
2 …………………… D. 2., 11., 20., 29.
3 …………………… D. 3., 12., 21., 30.
4 …………………… D. 4., 13., 22., 31.
5 …………………… D. 5., 14., 23.
6 …………………… D. 6., 15., 24.
7 …………………… D. 7., 16., 25.
8 …………………… D. 8., 17., 26.
9 …………………… D. 9., 18., 27.

grundenergi_top

ÅRSENERGI

På samme måde som du har en grundenergi udfra den dag du er født på, så var der også bestemte energier og vibrationer tilstede i det år du er født i, og det hedder en Årsenergi.
Årsenergien fortæller på samme måde, om nogle personlige karaktertræk som du har, og som du derigennem lever og er din grundenergi. Din Årsenergi er på samme måde som Grundenergien, med til også at fortælle noget om din numerologiske essens.
Årsenergien udregnes ved at lægge summen sammen af dit fødselsårstal, indtil du kun har 1 tal tilbage.
Fx. 1978:
1 + 9 + 7 + 8 = 25
2 + 5 = 7
Årsenergien for 1978 er 7

Eller fx 2008:
2 + 0 + 0 + 8 = 10
1 + 0 = 1
Årsenergien for 2008 er 1

NAVNEVIBRATIONER

Navnevibrationerne udregnes og tolkes udfra dit fulde navn.

Navnevibrationerne fortæller noget om de livsbetingelser der ligger i dit navn. Og dermed også eventuelle begrænsninger, som kan hindre dig i at udleve det potentiale, som du har med fra din Grundenergi (numerologisk essens) .

Hvert bogstav har et tal, og derved kan jeg udregne, hvilken sum hvert navn har, og udfra den sum, dermed fortælle noget om dine livsbetingelser.

Det som er essentielt for navneenergier er, at de er harmoniske og i balance. Det fortæller summen noget om, hvorvidt de er det.

Når de er harmoniske, vil det give bedre livsbetingelser og omstændigheder, og bedre levemuligheder for potentialet, og på samme måde, hvis de ikke er harmoniske vil der kunne ligge nogle begrænsninger.

En numerologisk session går altså ind og kigger både på din grundenergi, herunder hele din numerologiske essens (fulde fødselsdagsdato) og på dit navn, det vil sige de energier som der ligger i den tal-sum som dine navne giver.