Husnumre i numerologien

På samme måde, som der er vibrationer i vores navne, er der også vibrationer i vores bolig, udfra husnummeret. Det betyder at huse og bygninger også har numerologisk vibration.
Overordnet set, er der ikke noget rigtigt elller forkert husnummer. Nogle husnumre tiltrækker man ubevidst, og andre føler man sig særligt tiltrukket til, og det handler om, at der er noget man skal lære, der ligger en udvikling til dig der.

Der vil være nogle husnumre som kan være lettere at bo i, og dermed være mere støttende og nærende. Dog kan det være forskelligt, alt efter hvilken grundenergi man selv er, hvordan man oplever en energi i en bolig. For nogle vil den måske være nærende, og støtte op om den man er og de ønsker man har for fremtiden, mens den for en anden grundenergi kan virke nedbrydende og at man slet ikke føler at man får energi, eller kommer ud over rampen.
Nogle husnumre giver også anledning til vækst, ved at skabe kontraster i vores liv. Og selvom kontraster kan være udfordrende, så er det også vigtigt at huske på, at det er gennem kontraster og udsving at vi oftest udvikler os mest. De kommer altså af en årsag – der er en læring at trække ud af det. Og det hjælper os med at mærke efter, hvad vi ikke ønsker, – for dermed at kunne blive kloge på og mærke efter, hvad det så egentlig er, at vi ønsker os!

Der vil altid være en mening med det vi hver især tiltrækker, noget vi skal lære. Og det kan svinge meget, hvad vi hver især får ud af, at bo i en bolig med en bestemt vibration. Og alt efter hvilken vibration vi bor i, får noget forskelligt ud af det. Så hvis du mærker eller har en følelse af, at du ikke får det ud af det, som du havde håbet på, ved at bo i en bestemt bolig, er det en god ide at være opmærksom på vibrationen fremadrettet, og specielt hvis du står og skal skifte bolig. Så kunne du måske optimere på dit liv og flow, ved også at skifte til en anden vibration, dvs et andet husnummer.
Det vigtigste er dog, at du trives i din bolig, så hvis du har en god følelse, og får det ud af det du gerne vil, så spiller det ingen rolle ren numerologisk, hvilket husnummer du bor i.

HVORDAN FINDER DU UD AF HVILKET HUSNUMMER DU BOR I?

Hvis du bor i et hus, som kun har et tal, så er det naturligvis det tal, som er husets vibration. Dvs hvis du bor i nr 4, så bor du i en 4’er bolig, og din boligs numerologisk vibration er derfor 4.
Husnumre reduceres altid til ét enkelt tal. Dobbelt tal handler om noget ekstra skæbnebetonet, og da huse ikke har en sjæl, kan din bolig heller ikke udtrykke nogen skæbnebetonet energi. Altså, altid kun 1 ciffer. (dog med undtagelse af tallet 16 – læs mere om det ved hver beskrivelse af tallene)

Det er altså kun tallet, og evt bogstaver som tæller med. Dvs sale, etager, lejlighedsnumre etc tæller ikke med. Det er grundens energi, altså den grund/jord som bygningen står på, som tæller. Og som fortæller om boligens energi.

Når du skal finde ud af dit husnummer, lægges alle tallene og eventuelle bogstaver sammen til, et helt tal, en enkelt vibration.
EKSEMPEL:
12B = 1 + 2 + 2 = 5
157 = 1 + 5 + 7 = 13 = 1 + 3 = 4
33 = 3 + 3 = 6
43C = 4 + 3 + C = 10 = 1 + 0 = 1

For at regne vibrationen ud på din bolig, skal du måske bruge bogstavernes tal-vibration, hvis du har bogstaver i dit husnummer.

Talvibration (værdi)    Bogstav
1  …………………………….a, i, j, q, y, å
2  …………………………….b, k, r
3  …………………………….c, g, l, s
4  …………………………….d, m, t
5  …………………………….e, h, n, x
6  …………………………….u, v, w, æ
7  …………………………….o, z, ø
8  …………………………….f, p
9  …………………………….

 Find din egen Grundenergi, se mere her


BESKRIVELSE AF DE 9 HUSNUMRE

1. 
Vibrationen udtrykker positivitet og succes. Det er en stærk og kreativ vibration, der arbejder for dig og gør det lidt lettere for dig, at få retning på dine drømme.
En energi om nye begyndelser, opstart, initiativ og positivitet.
Grundenergi: Alle grundenergier kan som udgangspunkt bo i denne vibration. Ideel til en familie med flere forskellige grundenergier, der skal tilgodeses. 

2.
Vibrationen udtrykker en let, kreativ og glad energi i huset. Det vil være et hjem med mange gæster, fest og farver og der er så godt gang i alt muligt, at du ofte ikke kommer helt på plads, måske der stadig lige står et par flyttekasser et sted.
En energi om sjov, nydelse, kreativitet og pauser.
Grundenergi: Ideel til personer der elsker gæster og gang i den eller fx. unge der lige er flyttet hjemmefra. Mindre ideel til de stærke Grundenergier, såsom 1,3,6,8 og 9, hvis det er permanent. I en periode, kan det være et fint tal at ‘slappe lidt af’ i.

3. 
Vibrationen udtrykker en meget stærk og målrettet energi, som giver en enorm retning og målbevidsthed i dit arbejdsliv.
En energi om styrke, ambition, retning og succes.
Grundenergi: Blide grundenergier som 2’er, 4’er og 7’er kan føle det lidt voldsomt, og kan over tid lukke ned for kreativitet. 
Stærke grundenergier som 1,3,6,8 og 9 vil få en masse drive. God vibration til et kontor eller lignende type arbejdsplads. Kan blive for ambitiøst til en bolig for nogle.

4.
Vibrationen udtrykker en kreativ sprudlende energi. Det vil være et hjem, hvor du virkelig kan få noget fra hånden, dog kan det være svært at falde ned igen og hvile pga. den friske energi.
En energi som er kreativ sprudlende, og en skæbneenergi.
Grundenergi: 4 som husnummer kan være problematisk, hvis der bor flere forskellige grundenergier. 
4’er og 8’er vil som oftest aldrig trives i en 4’er bolig. 
4’er er et skæbnetal, så for 4’eren er det ekstrem skæbnebetonet, at få boostet dette aspekt af sig selv. 
En 8’er bør ikke bo i en 4’er bolig.
9’er i en 4’er bolig kan skabe unødvendige konflikter. I de gamle skrifter om numerologi, står der blandt andet, at når 4, 8 og 9 går sammen, betyder det krig, vold og revolution. Fx. hvis en 8’er og en 9’er bor i en 4’er bolig, så er alle 3 vibrationer samlet med store konflikter til følge. 

5.
Vibrationen udtrykker en glad boblende energisk energi. Et livligt hjem, altid igang, altid i udvikling, lethed, tager let på tingene, lever i nuet, plads til spontanitet og nysgerrighed.
En energi om hele tiden at være i bevægelse, og hvor der er et lethed over tilgangen til livet.
Grundenergi: Alle grundenergier kan som udgangspunkt bo i denne bolig.

6.
Vibrationen udtrykker en blid varm omfavnende kærlig energi, en kærlighedsvibration.
En energi om kærlighed, omsorg, hygge, hjemlig, familie, nærhed, nærvær, styrke og vedholdenhed.
Grundenergi: Alle grundenergier kan bo i en 6’er bolig, optimalt for en familie med flere forskellige grundenergier. særligt hvis det er en familie med mange forskellige grundenergier, vil den kærlige vibration skabe fin grobund for samhørighed.
For 6’er selv, kan det dog med tiden blive en udfordring at komme op af sofaen igen og ud i verden.

7.
Vibrationen udtrykker en spirituel sart kreativ energi.
En energi om spiritualitet, introversion, optaget af indre verden, åbne kanaler, pauser, ro, nydelse og meditation.
Grundeenergi: Som udgangspunkt kan alle grundenergier bo i en 7’er bolig, det vil åbne intuitionen op. For de stærke grundenergier som 1,3,6,8 og 9 kan det føles lidt svagt med tiden, da der ikke er noget drive der boostes her, det er blidheden og den åndelige side der fremmes i en 7’er bolig.

8.
Vibrationen udtrykker en stærk kraftfuld energi.
En energi om spiritualitet, styrke, drive, moral og en skæbneenergi.
Grundenergi: 8 er et skæbnetal, og den side af 8 vibrationen boostes i boligens beboer. Det frarådes ifølge klassisk numerologisk teori, en 8’er bolig til 4’er, 8’er og 9’er.
4’er må aldrig bo i en 8’er bolig.
En 8’er i en 8’er bolig vil få boostet sin egen grundenergi, og vil med tiden lukke ned for nogle sider af sig selv, for det bliver for meget. 
En 9’er er selv så powerfuld, at det bliver for meget power. 
For både 8’er og 9’er kan det blive ‘for meget af det gode’ og i nogle tilfælde, kan det blive så meget power, at de stærke vibrationer så at sige udligner hinanden, dvs at det istedet bliver minus på power kontoen.

9.
Vibrationen udtrykker marsenergi, en meget kraftfuld og stærk energi.
En energi om styrke, gennemføre og færdiggøre projekter, punktlig og orden.
Grundenergi: 9’er vibrationen i en bolig er meget kraftfuld, og er ikke optimal til bolig for de fleste grundeenergier, da den stærke vibration kan føre til, at der lukkes ned følelsesmæssigt, hvilket på sigt giver konflikter. 
Fin til et kontor eller arbejdsplads, hvor man ikke opholder sig hele døgnet rundt.

Er i flere som bor sammen, og som har forskellige grundenergier, vil 1’er, 5’er og 6’er boliger være gode muligheder, for alle bliver som udgangspunkt tillgodeset. Alt efter grundenergierne der bor sammen, kan en 7’er bolig også være en mulighed.

16.
Reglen er at husnumre er enkelte tal 1-9. Undtagelsen er nr. 16, som menes at bære på en negativ skæbneenergi, der vil virke nedbrydende på dem som bor i huset. Så en bolig som har husnummer 16, vil altid have 16 energien. Og ikke 7. (1 + 6 = 7)


FIND DIN GRUNDENERGI
Grundenergi     Født på nedenstående dato i en hvilken som helst måned

1   …………………… D. 1., 10., 19., 28.
2  …………………… D. 2., 11., 20., 29.
3  …………………… D. 3., 12., 21., 30.
4  …………………… D. 4., 13., 22., 31.
5  …………………… D. 5., 14., 23.
6  …………………… D. 6., 15., 24.
7  …………………… D. 7., 16., 25.
8  …………………… D. 8., 17., 26.
9  …………………… D. 9., 18., 27.


MULIGE FORBEDRING AF HUSNUMRE

Hvis du allerede bor i et hus, og ikke har ønsker eller planer om at flytte, men udfra et numerologisk synspunkt, godt kunne tænke dig at forbedre energien i huset, er der nogle muligheder, som kan ændre lidt på energien, bløde den nuværende energi lidt op, og tilføre den noget andet, end kun den energi som boligen tiltrækker i øjeblikket.

Navngiv huset: 
Du kan give dit hus et navn, dvs navngiv huset, ved at sætte et skilt eller bogstaver op på huset, som giver en god vibration. For at dette giver det bedste resultat, er det bedst at tage en numerolog med på råd.

Sæt et tal på din hoveddør:
Du kan også ændre på energien i huset, ved at sætte et tal på indersiden af din hoveddør. Det skal sidde øverst på din hoveddør, på indersiden, i den side hvor hængslerne er. Bor du fx. i en 4’er bolig, kan du skrive et tal på en seddel, fx. 6, og så vil energien i huset blive blødet lidt op, og elementer fra en 1’er bolig vil kunne mærkes. ( 4 + 6 = 10 = 1 )

Indretning med tal:
En mulighed kunne også være at indrette med tal, hvor du bruger tal som booster din grundeenergi, til at booste dig i den bolig du bor i. Det er dog mere dig som så bliver boostet, end boligen, men al medvind kan være værd at tage med, og kan desuden være med til at påvirke dig mere positivt, også i den bolig du bor i. Videreudviklingen er måske Feng Shui? Men der skal du læse om Feng Shui, det ved jeg ikke nok om.

HUS / LEJLIGHED / KONTOR

Der er lidt forskel på energien, alt efter hvilken type bolig du bor i. Et hus bærer husnummerets energi meget kraftigt og rent.
En lejlighed påvirkes af hele bygningens energi, alle beboerne og er derfor en smule mere udvandet end et hus med få beboer.

Jo mere man opholder sig et sted, jo mere påvirkes man af energien, Det kan derfor ofte være fint eller OK at arbejde eller gå på uddannelse steder, hvor der er en tungere energi. Og hvor man ville blive langt mere påvirket, hvis den samme energi var i ens egen bolig.