Numerologi UDEN AT SKIFTE NAVN

En sammensmeltning af al viden om din Essens og en Navne-tjek Session, samlet i én session.

Til dig som vil udvikle dig, flytte dig og vækste som menneske, og skabe mere balance og bedre livsbetingelser for dig selv, MEN UDEN AT SKIFTE NAVN!

Essens Sessionen er til dig som vil komme hjem til dit inderste inde, dit hjerte og til din sjæl, som du kan mærke trækker mere og mere i dig, som tiden den går.

Essens Sessionen er

– en hjælp til selvhjælp!
– en indsigt i, hvor dit potentiale er og hvordan du bedst udlever det
– et fokus på dig og dine ressourcer, og alle dine egenskaber (ikke fejlfinding)
– en indsigt, og påmindelse om, hvor din glæde og livsgejst ligger
– en session som kun handler om dig og det du er født ind i.
– en guide i hvordan du støtter dig selv bedst muligt, udfra dine tal i din fødselsdag
– en guide i hvordan du støtter dig selv bedst muligt, udfra dine nuværende navne
– en guide i hvordan du støtter dig selv bedst muligt, udfra dit dåbsnavn (det navn som skæbnen gav dig)

Vi tolker og snakker ud fra, hvad skæbnen har ville med dig i dette liv, og hvad du gerne vil med dette liv!

Du bliver klogere på dig, fordi du bliver mindet om hvad dine stærke sider er, hvor du skal lægge dit fokus for at vokse og vækste, og for at komme hjem, helt hjem, til dig selv, og hvad du ønsker af livet!

Hjem til alt det som trækker i dig, som giver dig flow og glæde i livet, men som du måske ikke lytter efter, og arbejder målrettet hen imod. Endnu!
Og du får klarhed omkring hvordan du får skabt mere balance og harmoni i dit liv!

Essens Sessionen handler også om din sjæl og dennes rejse, de budskaber der ligger til dig der, som du også mærker eller føler, men måske ikke kan sætte ord på, eller måske endda er klar over, at det er din sjæls kalden, din sjæls formål i dette liv!

I Essens Sessionen vil du ikke opleve en masse ny viden, ikke hvis du virkelig mærker efter! For det er formentlig følelser, tanker, fornemmelser du ofte mærker, men som du bare ikke er bevidst om, at det er kernen i din essens, i din fødselsdag, det er de ting du skal arbejde med, lykkedes med, komme hjem i, for at du netop oplever medvind, glæde, balance og flow. At tingene flytter sig for dig, i positiv retning, og at du bliver et gladere mennesker.

Essens Sessionen er en bevidstgørelse, så du bliver bevidst om hvad de skjulte budskaber og formål for dig er, i dette liv. Nogle af tingene vil du kunne genkende, andre ting vil være som ny viden for dig, fordi du måske har lukket ned for at lytte til dig selv og dit inderste inde. Men når du så hører det, vil du med ret stor sandsynlighed kunne trække nogle tråde, til noget du kender i dig selv, men som du ikke kender til betydningen af, vigtigheden af! For at du føler dig hjemme i dig selv, og også oplever mere medvind, at tingene flyder mere positivt for dig.

Og alt dette er uden at skifte navn, men blot ved at kigge på din essens, din fødselsdag, de budskaber der ligger i den dag du er blevet født.
Vælger du at skifte navn, kommer der naturligvis endnu mere flow på energierne, og i dit liv!

En Essens Session alene giver en kæmpe bevidsthed og påmindelse om hvad du kan arbejde med, hvad du bør fokusere på, for at komme hjem.

I Essens Sessionen kommer jeg også ind på, hvilke navneenergier du har, og dermed hvad du tiltrækker af energier i dit navn, for at du er bekendt med det, og hvilken indvirkning dit navn har.
Jeg kigger også på dit numeroskopet, som det ser ud med dit nuværende navne. Hvilke energier du tiltrækker kva dit navn.
Jeg kigger ikke på et muligt skifte, ift dine navne. Det vil kræve en Navne-Skift session.
Er du efterfølgende interesseret i dette, fratrækkes prisen for Essens Sessionen naturligvis prisen for en Navne-Skift session.

Vil du have klarhed over hvor du skal lægge dine kræfter, for at optimere på dit liv, skabe mere balance og harmoni?
Og, hvorfor nogle ting i dit liv er som de er… alt det faktisk er nogle energier du tiltrækker, og måske på den måde bedre kan forholde dig til det, ved at være bevidst omkring det?

PRIS KR. 1490,-

Sessionen foregår via Skype eller FaceTime, og varer ca. 1 time. Du modtager det vi har talt om, på skrift.

Book en Essens Session – skriv til info@gittemai.com
Eller via menuen ‘Essens Session