Hvad er Numerologi?

HVAD ER NUMEROLOGI?

Numerologi er skæbne, karma, energier, vibrationer, optimale livsbetingelser og et redskab til at skabe et liv i flow, hvor man lever efter hjertet, og med hjertet!
Numerologi er fyldt med nøgler, der kan låse op for dybe erkendelser, og skjulte budskaber. De skjulte budskaber ligger i vores tal.
I vores fødselsdato, den numerologisk essens, vores navn og vores fulde numeroskop.

Numerologiens sprog oversættes ved hjælp af udregninger af navn og fødselsdag, som oversættes til tal, for derefter at blive oversat til energier og vibrationer, som vi mennesker kan forstå og forholde os til.

Og alligevel er det svært at forstå, at tage ind, og naturligvis også at forklare.
Men jeg vil prøve, på en så simpel måde som muligt.

Numerologi handler ikke om, hvorvidt man kan hedde et specifikt navn! – som mange fejlagtigt tror. Og numerologi er også lidt ukendt for de fleste, og som tidligere skrevet, er det svært helt præcist at forklare på en kort måde, og derfor er der også mange, som ikke helt ved hvad det egentlig handler om?

Men i vores navne ligger en tal-værdi, som nogle få udvalgte tilbage til før oldtiden har lært at regne ud. Numerologi er en ældgammel spirituel og esoterisk videnskab, som blandt andet handler om vibrationer.
Og det er denne tal-værdi, som fortæller om hvilke vibrationer (energier) vi går rundt med, og dermed også tiltrækker.
De vibrationer(energier) beskriver vores skæbne og karma, skjulte budskaber, livsformål, livslektioner, og meningen med at være i dette liv, både fysisk og sjæleligt.

Og ved at sætte de tal sammen, bogstav for bogstav, og navn for navn… samtidig med, at man går ind og kigger på de tal som er i ens fødselsdagsdato (numerologisk essens) kan man så lave det, som man kalder et ‘numeroskop’.
I det numeroskop, altså alle disse tal, sat op på en bestemt måde, kan man så aflæse den fulde skæbne, og se hvilke energier man bevæger sig rundt i.

Derudover er vi også født ind i vores Grundenergi, som giver os nogle bestemte karakteristika og medfødt personlighed (energier og vibrationer) og det handler om ren numerologisk, at den man er født til at være og leve som i dette liv, også får de bedste livsbetingelser. Du kan læse mere om Grundenergi under dette menupunkt.

Eksempel med Grundenergi, og hvorfor det er vigtigt at grundenergien matcher navne.

Hvis du fx. er en 5’er i Grundenergi, så er man født til at være i vigør, bevægelse, kommunikere meget og dette er også gældende på det mentale plan, tankerne er hele tiden igang, man er idérig. Så er det ikke så fordelagtigt, hvis noget enten holder disse egenskaber nede og decideret blokere, eller måske endda booster det endnu mere, så man slet ikke kan sidde stille, og det kammer over i en slags overaktivitet, indre uro, også på det mentale plan. Hvor man måske ofte føler sig forvirret, oplever overdrevet ustruktureret tankemylder, mentalt fraværende eller generelt distræt.
Så handler det om, at støtte op om den 5’er man er, så det er i balance. At man ikke er for ‘lidt’, men heller ikke ‘for meget’.

Grunden til, at mange tror, at det helt specifikt handler om navne (og det at hedde et helt specifikt navn) er, at det jo altid er navnet man ændre, for at få numeroskopet til at være harmonisk.
Et numeroskop er enten uharmonisk eller harmonisk. Eller i balance, eller ubalance, kan man også sige.

Uharmonisk, så ligger der nogle tal-værdier, som tilstrækker en bestemt energi, som ikke er særlig fordelagtig at tiltrække, og som forstyrre et potentielt flow i livet.
Harmonisk, så er det de fordelagtige energier som vi tiltrækker, og dermed de bedste betingelser for flow i livet.

Udregningen består som nævnt af 2 ting; fødselsdagsdato og navn.
Og eftersom at man ikke kan ændre på en fødselsdag, den er nu engang som den er (og det er også skæbnen som har bestemt det) så er der navnet tilbage, som vi kan ændre, – og dermed påvirke til en bedre skæbne, tiltrække gode energier og mere fordelagtige livsbetingelser, og derved skabe flow.

Og i al sin enkelthed handler det om, at den dag man er født på (Grundenergi), og dermed skæbnen som har bestemt, at det er disse energier/vibrationer, egenskaber og karakteristika vi som menneske skal have i dette liv, er det bedst mulige match i forhold til vores navn og disse navneenergier/vibrationer.
At der er flow og sammenhæng mellem disse to tal; fødselsdag og navn.

Det er altså heller ikke specifikke navne man arbejder i, som numerolog. Men en sum, tal-værdi, og der er lange lister at vælge navne fra, indenfor hver tal-værdi. Så det er naturligvis én selv, og ikke numerologen, som vælger hvilke navne man fremadrette vil have.
Som Numerolog kan man regne ud, hvilke tal-værdier, dvs. vibrationer og energier, som er mest fordelagtige for én, udfra ens Grundenergi, og så får man udleveret lister, med alle godkendte navne, som nu engang giver de vibrationer man skal have, for at numeroskopet er harmoniske!

Mit navn inden en numerologisk session, var Gitte, som gav 17/8, som ikke er godt for mig som en 4’er i Grundenergi.
Som fornavn til mig, med min numerologiske essens, er det optimale at jeg har 23/5 i vibration.
Fornavne med 23/5 i vibration, kunne jeg blandt andet vælge mellem Malene, Kirstine, Carolina eller Izabella. Men ville gerne beholde noget som mindede om Gitte, og kunne så ‘nøjes’ med at tilføje Mai til mig navn, og så gav det 23/5.

Eksempel:

G I T T E M A I     giver energien/vibrationen :  23/5

3  1 4 4 5  4  1  1   =   3 + 1 + 4 + 4 + 5 + 4 + 1 + 1   =    23   ( 2 + 3  =  5  =  23 / 5)

Nedenunder ses, hvilken talværdi, og dermed vibration, som hvert bogstav har:

Talvibration (værdi)    Bogstav
1  …………………………….a, i, j, q, y, å
2  …………………………….b, k, r
3  …………………………….c, g, l, s
4  …………………………….d, m, t
5  …………………………….e, h, n, x
6  …………………………….u, v, w, æ
7  …………………………….o, z, ø
8  …………………………….f, p
9  …………………………….

Er du blevet nysgerrig og interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte mig, du skal blot sende mig en mail på info@gittemai.com eller via menuen Kontakt